Kamis, 30 September 2010

TUGAS PAK NYAMAT


Kula kaleh rencang-rencang piknik wonten JATIM PARK
Tas cemeng menika kagunganipun simbah
Sakmenika dinten kamis legi
Kelas setunggal wangsul jam setengah kalih
Adhik mboten pareng rewel
Kepareng matur bilih mbenjang dinten akhad kula aturi rawuh wonten ing acaraalal bihalal
Menawilepat kula nyuwun pangapunten
budhe pripu kabaripun?
Sinten enkang mboten mlebet dinten senen?
Dumateng warga sedaya kula aturi kempal ing bale dusun
Ibu tresnani sedaya putra-putranipun